Wat is een BIM-object?

In een digitale maquette moet een object potentieel alle digitale gegevens bevatten die het kenmerken.

Dit omvat de geometrische gegevens die nodig zijn voor de verschillende weergaven en alle eigenschappen die gebruikt worden in de verschillende fases van de digitale maquette.

Deze eigenschappen maken de berekening ervan in verschillende sectoren mogelijk: het vooruitlopen op het gedrag, de beoordeling van het effect op de omgeving, het onderhoud tijdens een lange gebruiksperiode en de manier van recyclen en demonteren. 

Op het BIM&CO-platform kunt u dan ook alle of een gedeelte van de volgende informatie invoeren:

  • Een of meerdere geometrieën in een of meerdere formaten van architectuurprogramma’s, overeenkomend met verschillende grafische weergaven van het object
  • Gegevens voor de afmetingen
  • Gegevens voor de verschillende berekeningen
  • Gegevens voor het gebruik …
  • En verschillende foto’s en documenten die het gebruik, de berekening, de installatie en de exploitatie vereenvoudigen

Wat is een BIM-object?

In het gewone gebruik is een BIM-object een geometrisch model dat is uitgevoerd met een architectuurprogramma en bepaalde kenmerken heeft. Deze visie is niet geschikt voor gebruik in digitale maquettes.

In het gewone gebruik is een BIM-object een model dat is uitgevoerd met een BIM-architectuurprogramma (REVIT, ARCHICAD, ALLPLAN, SKETCHUP …) en bestaat uit een vaste of parametrische geometrie, en gegevens die in het geometrische model zijn geplaatst in de vorm van attributen, parameters of eigenschappen (volgens de door de BIM-software gebruikte term).

Als het object parametrisch is, kan het een tabel bevatten met (een gedeelte van) de waarden die voor dit object mogelijk zijn, de types (bijvoorbeeld een raam en alle mogelijke afmetingen voor dit raam).

 

Voorbeeld van een oven onder Revit met een tabel met eigenschappen en de typelijst.

Tijdens het gebruik van dit model door invoeging in de BIM-software, wordt het object ingevoegd met al zijn parameters en types. De naam en het gebruik van de parameters worden door de eigenaar volgens zijn eigen logica bepaald. Zo zullen twee objecten van dezelfde aard, gemaakt door twee verschillende personen nooit dezelfde eigenschappen bezitten, wat het gebruik ervan door een rekenprogramma of een nomenclatuursysteem onmogelijk of ingewikkeld maakt. 

Hoewel deze familie het werk van de ontwerper onder REVIT kan vereenvoudigen (want alle informatie bevindt zich in de REVIT-familie, het object, voldoet dit niet aan de BIM-strategie van uitwisseling en vrije beschikking over de gegevens maar valt binnen het kader van een eigendomsaanpak.

Een BIM-object voor het BIM&CO-platform

In BIM&CO staan de gegevens los van de geometrie. De gegevens zijn in de database opgeslagen. De geometrie is slechts een weergave van het object, dat volgens de behoefte alle of een gedeelte van deze gegevens kan bevatten.

In de BIM is het cruciaal om te kunnen beschikken over gestructureerde, betrouwbare, toegankelijke en bijgewerkte gegevens. Dit is een van de moeilijkste punten in de wereld van digitale maquettes. De gegevens zijn gewoonlijk beschikbaar bij de fabrikant, maar niet eenvoudig toegankelijk en ook niet altijd voldoende gestructureerd (zie het hoofdstuk over de eigenschappen).

Om deze problematiek op te lossen, maakt het BIM&CO-platform de opslag van gegevens in zijn database mogelijk. Deze kunnen eenvoudig door de eigenaar van het object worden onderhouden, en naar behoefte worden gebruikt tijdens het invoegen van het object, een update van het object of een BIM-proces.