Algemene gebruiksvoorwaarden

Créez et publiez vos objets et de données pour le BIM

Algemene gebruiksvoorwaarden

Update 17/01/2020.

Onderwerp

Deze algemene gebruiksvoorwaarden, "AGV", zijn bedoeld om de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van diensten door het platform BIM&CO, hierna "het platform" genoemd, en hun gebruiksvoorwaarden voor de gebruiker te definiëren.

Elke toegang tot en/of gebruik van het platform veronderstelt de acceptatie en naleving van alle voorwaarden van deze AGV en hun onvoorwaardelijke aanvaarding. Ze vormen dus een contract tussen BIM AND CO en de gebruiker.

In het geval dat de gebruiker deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet wenst te accepteren, wordt hij/zij verzocht afstand te doen van enig gebruik van de dienst.

Wettelijke bepalingen

Het platform BIM&CO is opgericht en wordt beheerd door het bedrijf BIM AND CO SAS, met een kapitaal van €1 666 562, geregistreerd bij de RCS van Le Havre onder het nummer 810000943 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Parc Eco Normandie 76430 Saint Romain de Colbosc - Frankrijk. Telefoon: +33 (0) 232 794 426.
De site is aangemeld bij de CNIL onder nummer 1918671.
De directeur van de publicatie is de heer Etienne MULLIE, algemeen directeur.
De accommodatie is bij OVH: 140 quai du Sartel 59100 Roubaix – Frankrijk

Definities

Deze woorden en hun definitie worden hierna gebruikt in de tekst van de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform BIM&CO:
BIM&CO: representeert het bedrijf BIM AND CO SAS.
Het platform BIM&CO: alle functies en alle openbare inhoud in de database die door alle gebruikers samen is gepubliceerd. Hierna genaamd: "Het platform".
Intellectueel eigendom: alle rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom en gerelateerde rechten, waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien, tekeningen en ontwerpen, bedrijfs- en domeinnamen.
Inhoud: alle inhoud (digitale ontwerpen, bestanden, gegevens, commentaren, ...) gepubliceerd op het platform en opgeslagen in zijn database.
Gegevens: alle inhoud of een deel ervan, volgens de context.
Gebruiker: een lid, geregistreerd op het platform, dat gegevens publiceert of gebruikt, hetzij afkomstig van een bedrijf, partner, fabrikant of dat op persoonlijke titel handelt.
BIM-object: in de zin van het platform BIM&CO is een BIM-object de verzameling gegevens, documenten en modellen die nodig zijn voor de beschrijving van een real-world product en online zijn gezet door een gebruiker.
Auteur van een BIM-object: dit is de gebruiker die inhoud heeft gepost, een BIM-object.
Fabrikant : Een fabrikant is een bedrijf dat producten ontwerpt en/of vervaardigt.
De BIM&CO-gemeenschap: vertegenwoordigt alles, sommige gebruikers van het platform of één van hen, afhankelijk van de context.
Online zetten (Uploaden): gegevens opladen naar de servers van het platform BIM&CO.
Downloaden: een operatie waarmee platform-inhoud wordt opgeladen naar de werkruimte van de gebruiker.
Verrijken/verrijking: het proces waarbij extra inhoud wordt geüpload naar een BIM-object door een gebruiker die niet de auteur is.
API WEB-services: programmeerinterfaces voor het verwerken van de platformgegevens.
ABIM&CO-database : Alle gegevens van het platform worden geplaatst in een database die is opgeslagen op servers in de cloud.

Voorwaarden voor toegang tot de diensten

Aangeboden diensten

BIM&CO is een platform voor samenwerking op het gebied van digitale mock-up voor architecten, ingenieurs, ontwerpers, tekenaars, technici, economen, kopers, ontwikkelaars, scholen, opleidingscentra en meer in het algemeen voor alle actoren uit alle sectoren van de wereld van digitale mock-up (BIM).

Het platform BIM&CO maakt het actoren in digitale mock-up mogelijk om digitale inhoud te publiceren en te gebruiken. Deze digitale inhoud kan zijn:

 • Geometrische 3D- en 2D- modellen van verschillende software
 • Parameters en attributen
 • Algemene documentatie
 • Afbeeldingen
 • Links en uiteenlopende informatie

Deze digitale inhoud vertegenwoordigt echte objecten of wordt ermee geassocieerd, of ze nu generiek zijn of door de fabrikant ontworpen. Ze kunnen worden gegenereerd door applicaties of configuratoren. Daarnaast kan de inhoud worden verwerkt door externe applicaties (plug-in, stuurprogramma, ...) of via een programmeerinterface of internetdiensten.

De inhoud die beschikbaar is op BIM&CO kan door al deze gebruikers worden aangeboden, in het bijzonder door: fabrikanten, gebruikers van de site, geïdentificeerde zakelijke gebruikers, partners geïdentificeerd als inhoudpartners of softwarepartners.

Het platform BIM&CO is een platform voor samenwerking en heeft als missie zoveel mogelijk inhoud van hoge kwaliteit te verspreiden en het ontwerp en gebruik van deze inhoud progressie te laten ondergaan door uitwisselingen tussen leden van de platformgemeenschap te bevorderen.
Daarom kunnen de platformgegevens openbaar en zichtbaar zijn voor alle gebruikers of alleen privé en zichtbaar voor diegenen die geautoriseerd zijn door de beheerder van het privé-domein.

Toegang tot de diensten

Het platform BIM&CO is via internet gratis toegankelijk voor alle belanghebbenden op www.bimandco.com. Voor dit beleid is gekozen om de verspreiding van het platform wereldwijd te promoten en een platform te bieden voor alle fabrikanten en organisaties die BIM-objecten aanbieden.
Met de modi van premium-abonnementen kunnen verschillende actoren echter toegang krijgen tot diensten met toegevoegde waarde.

Om inhoud te bekijken, te publiceren of te updaten, moet de gebruiker worden geïdentificeerd door het platform na een online registratie en de keuze van een wachtwoord.

Gegevens die online zijn gezet door de gemeenschap

Algemeen

De inhoud die beschikbaar is op het platform is het resultaat van alle uploads die door de gemeenschap zijn gedaan met behulp van de content publishing wizard, omvangrijke automatische publicatieprocessen uit sjabloonbestanden of de API's en/of WEB diensten, geleverd door BIM&CO.

Een gebruiker van het platform, geïdentificeerd door zijn login, wordt bij het publiceren van inhoud beschouwd als zijnde de auteur. Daarom wordt de online geposte inhoud gemaakt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van deze auteur, die er de eigendom over heeft en die ervoor moet zorgen dat hij over alle rechten beschikt die vereist zijn om de gegevens ter beschikking te stellen.

BIM&CO kan niet overgaan tot het verifiëren of de inhoud op het platform geen inbreuk maakt op auteursrechten of intellectueel eigendom.
Als een gebruiker van mening is dat zijn rechten zijn geschonden, kan hij rechtstreeks contact opnemen met de auteur en/of met BIM&CO, die ernaar streeft het geschil op te lossen in overeenstemming met de wet en de geest van het platform.

BIM&CO streeft ernaar inhoud op een hoog kwaliteitsniveau te houden, zodat deze direct bruikbaar is voor de gebruikers. Hiertoe moet BIM&CO mogelijk de inhoud beheren of een automatisch proces instellen om het kwaliteitsniveau van de inhoud te controleren.BIM&CO voert echter geen systematische controle uit op de gepubliceerde gegevens, noch op hun geschiktheid voor de behoeften van de gebruikers.
BIM&CO biedt ook gidsen, gemaakt met de hulp van de gemeenschap, om de beste ervaringen met betrekking tot de methodologie van de realisatie van inhoud te verspreiden voor het gebruik van het digitale model.
BIM&CO behoudt zich het recht voor om welke inhoud dan ook te verwijderen van het platform, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande goedkeuring. De auteur van de inhoud die als zodanig verwijderd wordt kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om opmerkingen te maken of suggesties te doen aan de auteur van de inhoud. Ze kunnen ook verbeteringen of verrijkingen voorstellen. Deze verschillende elementen worden voorgesteld met als enige doel de auteur en leden van de gemeenschap progressie te laten maken richting een beter ontwerp en gebruik van de inhoud. Het is daarom uitdrukkelijk verboden om deze mogelijkheden te gebruiken voor denigrerende handelingen die het imago van de auteur of het imago van het platform kunnen schaden.

Type gegevens

Het platform BIM&CO onderscheid drie types van inhoud:

Generiek gecertificeerd : Een generiek object is een object dat een object uit de echte wereld vertegenwoordigt en waarvoor nog niet is besloten wie de fabrikant zal zijn. Bij de ontwikkeling van het digitale model is het gebruikelijk dat de auteur aan het begin van het ontwerp de gekozen fabrikant niet kent, dus gebruiken we een generiek object dat later kan worden vervangen (of geüpdatet)door een fabrikantobject.
Gecertificeerde generieke objecten worden door BIM&CO of zijn partners gemaakt en gevalideerd om ervoor te zorgen dat deze de elementen bevatten die nodig zijn voor optimaal gebruik door de gebruikers van het platform.

Officiële fabrikant: Een officiële fabrikant publiceert zijn gegevens op het platform, hetzij met zijn interne teams of met de hulp van een inhoudspartner. De gegevens zijn dus officieel die van de fabrikant, hij is verantwoordelijk voor zijn gegevens, net als wanneer hij een papieren of digitale catalogus naar zijn klanten stuurt.

Gebruikersinhoud: Als een gebruiker een object nodig heeft van een fabrikant die niet op het platform is vertegenwoordigd, ontwerpt hij het en heeft hij de mogelijkheid om het te uploaden naar het platform en het aan de gemeenschap aan te bieden. Het is geen officieel fabrikantobject, hij neemt niet de verantwoordelijkheid van de fabrikant op zich en de toekomstige gebruiker, die deze regel kent, moet voorzorgsmaatregelen nemen en de gegevens van het object controleren voordat het wordt gebruikt.

Gebruik van de gegevens – Rechten verleend door de auteur

Auteurs publiceren en creëren gegevens, zodat die kunnen worden gebruikt in het kader van het ontwerp of de exploitatie van digitale projecten of mock-ups.

Daarom autoriseren de auteurs, tenzij anders aangegeven, de gebruiker om de inhoud te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat alle auteursrechten en andere eigendomsbepalingen worden gehandhaafd, die in de originele inhoud, kopieën ervan of gerelateerde documenten voorkomen.

De auteurs accepteren ook dat de inhoud kan worden aangepast aan de context van het gebruik van de genoemde projecten of modellen. Deze gewijzigde of verbeterde inhoud kan vervolgens opnieuw op het platform worden gepubliceerd, hetzij in de vorm van een nieuw object, als de wijzigingen een nieuw object genereren, of in de vorm van een verrijking van het object.

De overdracht van inhoud aan een derde partij moet gebeuren met behulp van de functies van het platform. Buiten het gebruik in het kader van projecten of digitale modellen echter, is deze overdracht -gratis of tegen betaling- verboden, zoals het geval is voor het downloaden in grote aantallen en/of voor het automatiseren van het downloaden van de inhoud.

Gebruiksbeperkingen

De gebruiker mag de gegevens uitsluitend gebruiken voor computerondersteund ontwerp, het raadplegen van de gegevens of het werken aan de digitale mock-up.

Zonder de schriftelijke toestemming van BIM&CO is het niet toegestaan om (1) de gegevens te distribueren als onderdeel van een externe service of (2) de gegevens op een website te kopiëren of te plaatsen of (3) de gegevens te verspreiden over media of (4) de gegevens te gebruiken om te concurreren met de dienst van de site.

De gebruiker stemt er in het bijzonder mee in om de service van het platform niet te gebruiken om:

 • gegevens of inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, crimineel, lasterlijk, vulgair, obsceen, schadelijk voor de privacy, hatelijk of aanstootgevend zijn/is vanuit racistisch, etnisch standpunt of anderszins te downloaden, publiceren of verzenden
 • op welke manier dan ook minderjarigen te schaden
 • zich uit te geven voor een andere persoon of entiteit, of misleidende of valse verklaringen af te leggen over de aansluiting van de leverancier bij een persoon of entiteit
 • headers te vervalsen of anderszins identifiers te manipuleren met als oogmerk de oorsprong van alle via de service verzonden data te verbergen
 • inhoud te downloaden, plaatsen, verzenden of anderszins die op welke wijze dan ook inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere exclusieve rechten van welke partij dan ook
 • enige vorm van ongevraagde of ongeautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, ongewenste reclame, ongewenste e-mail of enige andere vorm van verzoeken te downloaden, plaatsen, verzenden of anderszins
 • materiaal of andere code dat computervirussen bevat, bestanden of computerprogramma's die zijn ontworpen om de goede werking van iedere computer of telecommunicatiesoftware of -hardware te onderbreken, vernietigen of beperken te downloaden, plaatsen, verzenden of anderszins
 • de service van het platform of de servers of netwerken die verbonden zijn met de service op de site te belemmeren of onderbreken, of inbreuk te maken op de voorwaarden, procedures, beleid of regelgeving voor netwerken die zijn gekoppeld aan de service van de site
 • een gebruiker op welke andere manier dan ook lastig te vallen
 • persoonlijke gegevens over andere gebruikers te verzamelen of bewaren
 • opslaglocatie te dienen voor het laden op afstand of als toegangsdeur voor een andere startpagina binnen of buiten de site

Inschrijving en persoonlijke gegevens

Om het platform te gebruiken moet de gebruiker op naam worden geïdentificeerd.
Daarom verbindt deze bij de registratie voor het platform zich ertoe om waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn identiteit, zijn functie, de identiteit en activiteit van zijn bedrijf.

Elk gebruikersaccount mag uitsluitend worden gebruikt door de persoon die zich heeft geregistreerd met zijn naam en e-mailadres. Geen enkele andere gebruiker mag een gebruikersaccount gebruiken dat niet van hem is. Met betrekking tot hun rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens, worden gebruikers uitgenodigd om het privacybeleid te lezen, waarvan de inhoud een integraal onderdeel vormt van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Garanties – Begrensde verantwoordelijkheid

Hoewel BIM&CO zich inspant om de beste prestaties te leveren om gebruikers een betrouwbaar platform en betrouwbare diensten aan te bieden, moet de gebruiker zich ervan bewust zijn dat gegevensbeveiliging op internet niet volledig kan worden gegarandeerd. De diensten worden daarom "zoals ze zijn" geleverd en aangezien het niet mogelijk is om de toegankelijkheid van de site op elk moment te garanderen vanwege de technische voorwaarden die specifiek zijn voor het internet, kan BIM&CO niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene gebeurtenissen, waarvan de oorzaken buiten hun controle liggen.
Door het platform te gebruiken, erkent de gebruiker dat wegens het feit dat er een groot aantal auteurs is met ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de op de site aangeboden gegevens, BIM&CO de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van deze gegevens niet kan garanderen, noch dat ze geen virussen of schadelijke code bevatten. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de risico's die aan het gebruik ervan verbonden zijn te evalueren en op zich te nemen.
Bijgevolg kan BIM&CO niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, toegebracht aan de gebruiker of een derde partij, in het bijzonder - op een louter indicatieve en niet limitatieve wijze - de verliezen, uitgaven, gegevensverlies, verlies van software, verslechtering of verlies van materiaal dat door de gebruiker of een derde partij wordt ondersteund, of de kosten van herstel, reproductie of reparatie van dergelijke verliezen of verslechteringen.

Links naar internetsites van derden

Het platform beidt links naar andere internetsites, die worden beheerd door derde partijen. Aangezien er geen controle wordt uitgeoefend over deze externe bronnen, erkent de gebruiker dat BIM&CO niet verantwoordelijk is voor de ter beschikking stelling van deze bronnen en kan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de inhoud of effecten ervan.

Recht van verwijdering of deactivering van de toegang

BIM&CO behoudt zich het recht voor om de toegang tot het platform in te trekken van elke gebruiker die: (1) gegevens heeft verstrekt die lasterlijk, obsceen, gewelddadig, schandalig of anderszins onaanvaardbaar, ongewenst en aanstootgevend kunnen zijn, zoals bepaald door BIM&CO; (2) inbreuk maakt op wetten, voorschriften of rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en verboden betreffende smaad, laster en inbreuk op de privacy; of (3) inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden.

Berichten

De gebruiker accepteert dat elke kennisgeving door BIM&CO over deze algemene gebruiksvoorwaarden aan hem wordt gecommuniceerd in onversleutelde e-mails. Dit geldt in het bijzonder voor e-mails die vertrouwelijke gegevens over de gebruiker kunnen bevatten, inclusief zijn wachtwoord in geval dit is vergeten en verzoek om communicatie ervan.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

BIM&CO kan deze algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door dit document bij te werken.
Alle wijzigingen worden op deze site gepubliceerd, dus gebruikers worden aangespoord om van tijd tot tijd de AGV te controleren, evenals het privacybeleid , dat ook kan worden bijgewerkt.

Toepasselijk recht en competente jurisdictie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder het Franse recht.

Voor bezwaren of geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost en die mogelijk voortvloeien uit deze AGV, is alleen de rechtbank van Le Havre bevoegd.