Trennung von geometrischen Formen und Daten

In BIM&CO staan de gegevens los van de geometrie. De gegevens zijn in de database opgeslagen. De geometrie is slechts een weergave van het object, dat volgens de behoefte alle of een gedeelte van deze gegevens kan bevatten.

Een object ontwerpen of publiceren in BIM&CO is de verschillende elementen die nodig zijn om het object te bepalen in de database van het platform plaatsen, dat wil zeggen:

  • Het bestand of de bestanden die de geometrie vertegenwoordigen (verschillende formaten en/of verschillende weergaven (LOD))
  • Alle benodigde parameters voor de complete beschrijving van het object
  • Technische details voor het gebruik of de installatie
  • Documenten en afbeeldingen om het begrip ervan te voltooien

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt, naar behoefte, op het moment van de invoeging of de update van het object, door ze in het geometrische model te integreren.

Wanneer nieuwe behoeften ontstaan, kan de eigenaar van het object op elk moment de database updaten met de aanvullende informatie die beschikbaar is tijdens het updaten van een object.

De BIM&CO-database: voor een object kunnen verschillende geometrische modellen, eigenschappen, types, afbeeldingen en documenten worden opgeslagen.

Wanneer een object wordt ingevoegd met het commando Smart Download kiest de gebruiker zijn geometrische model, zijn eigenschappen en zijn types in de database.

Dit systeem heeft vele voordelen

  • Een enkele invoer: omdat het noodzakelijk is om over verschillende geometrische modellen te beschikken om te voldoen aan de verschillende formaten van de software en de verschillende ontwikkelingsniveaus (LOD), wordt de informatie in een keer ingevoerd en op een enkele plek opgeslagen, die rechtstreeks toegankelijk is voor de ontwerper van het object.
  • Beheer van meerdere talen: in de BIM&CO-database worden de gegevens in verschillende talen ingevoerd, zodat de gebruiker op het moment van de invoeging kan kiezen en beschikken over informatie in zijn eigen taal of de projecttaal.
  • Een meegroeisysteem: op elk moment kan de eigenaar gegevens of documenten toevoegen, volgens de behoefte.