Delen met de BIM-gemeenschap

Het doel van de samenwerking

Omdat BIM voornamelijk een collaboratieve methode is, heeft BIM&CO zijn platform ontworpen rond collaboratieve functies gewijd aan het ontwerp en de verspreiding van content (objecten en eigenschappen).

Een ‘BIM-object’ is verbonden aan het ontwerp van digitale maquettes. Het ontwerp ervan doet een beroep op vele disciplines, van de ontwerper tot specialisten in verschillende vakgebieden om de geometrie te ontwerpen en optimaliseren (het gewicht van het bestand dat het object vertegenwoordigd is bijvoorbeeld een essentieel element), de verschillende eigenschappen voor de berekeningen te bepalen (thermisch, akoestisch, milieu, exploitatie …) en de modellen te optimaliseren volgens de in het project gebruikte BIM-objecten.

BIM&CO presenteert dan ook functies die het mogelijk maken om meerdere mensen samen te laten werken aan de ontwikkeling van objecten, te laten uitwisselen over de beste praktijken, een beroep te laten doen op de op het platform beschikbare specialisten en ook contacten te leggen tussen hen die behoeften hebben in termen van objecten (voor een project, een fabrikant) en hen die ze kunnen maken of hiervoor beschikbaar zijn.

Maar omdat de processen rond BIM voortdurende veranderen en evolueren, zullen de uitwisseling en samenwerking tussen spelers de benodigde reactiviteit mogelijk maken om objecten te laten, groeien.

‘BIM zal de digitalisering van miljoenen objecten noodzakelijk maken, samenwerking is de ideale manier om dit uit te voeren.’

De spelers en de functies

Het eerste samenwerkingsniveau is het feit dat verschillende gebruikers van het platform samenwerken om de markt een uitgebreide content aan BIM-objecten te bieden die voldoen aan de behoeften van BIM-processen.

De samenwerking tussen de spelers:

 • Tussen gebruikers van de gegevens en makers van de gegevens
 • Binnen een groep ontwerpers van objecten om te werken aan de ontwikkeling van objecten (geometrie, eigenschappen)
 • Binnen een groep specialisten in een bepaald vakgebied om te werken aan de normalisering van eigenschappen
 • Binnen het projectteam: architectenbureau, ingenieursbureau
 • Tussen fabrikanten en gebruikers van de gegevens

De collaboratieve functies omvatten onder andere:

 • Objecten ontwerpen in teamverband, met rechtenbeheer
 • Eigenschappen binnen privégroepen ontwerpen en delen
 • Eigenschappen voor een specifiek gebruik toevoegen op het platform en laten valideren door de gemeenschap
 • Verrijking van objecten door gebruikers met toestemming van de ontwerpers
 • Geometrische modellen (nieuwe LOD, nieuwe formaten …) toevoegen aan een object
 • Discussies over verschillende onderwerpen in verband met objecten en hun gebruik
 • Suggesties en verzoeken om verbeteringen

Samenwerken voor de verbetering van een BIM-object

Voorstellen/suggesties doen

Als u de wijzigingen niet alleen kunt uitvoeren of als de fabrikant geen verrijking heeft toegestaan, kunt u verbeteringen voorstellen door uw suggesties en behoeftes rechtstreeks aan de fabrikant voor te leggen. Als er eigenschappen ontbreken en u de benodigde berekeningen voor het ontwerp van het object hierdoor niet kunt uitvoeren, kunt u deze rechtstreeks aan de fabrikant vragen.

Nieuwe, beter passende geometrieën voorstellen of eigenschappen toevoegen

Een aantal voorbeelden: Ik heb een model gedownload en verbeterd, ik kan het uploaden om het ter beschikking te stellen aan andere gebruikers. Ik heb een technisch object gedownload, waarop onderhoud zal moeten worden uitgevoerd.

Het gedownloade object bevatte geen informatie over de benodigde ruimte voor de onderhoudswerkzaamheden (onderhouds-/toegangszone). U kunt dit toevoegen in de geometrie en uw werk uploaden voor de gemeenschap. Als het een object van een officiële fabrikant betreft, kan deze laatste verrijking verboden hebben. Als hij dit wel heeft toegestaan, wordt hij hierover geïnformeerd en kan uw voorstel in zijn basisobject opnemen.