Klassering en tags


Tags et classifications

Potentieel kunnen alle objecten ter wereld bestaan als BIM-object, en de organisatie om ze eenvoudig te vinden wordt dan een groot probleem

BIM&CO wil de gebruiker van het platform in staat stellen om een object in een paar klikken te vinden.

Buiten tekstzoeken waarmee een object gezocht kan worden met behulp van zijn beschrijving en de verschillende klasseringsmogelijkheden, biedt BIM&CO een tagsysteem waarmee de aard, de bestemming en andere kenmerken aangegeven kunnen worden aan de hand waarvan het object eenvoudig gevonden kan worden onder de objecten op het platform

Bijvoorbeeld:

Tags worden gemaakt door de beheerders van het platform en de gebruikers.

Als uw tag niet bestaat, kunt u deze maken, hij wordt vervolgens door het platform gemodereerd. Moderatie wordt gebruikt om het gebruik van tags te optimaliseren door bijvoorbeeld meervoudige tags te vermijden die voortkomen uit een verschillende schrijfwijze van dezelfde tag.

Let op, tags kunnen taalafhankelijk zijn, omdat elk land eigen gebruiken heeft. Tags zijn veel krachtiger dan een klassering, omdat ze het mogelijk maken om de intentie van de ontwerper, de verschillende bestemmingen of gebruiksmogelijkheden van het object te preciseren. 
Een tafel die is ondergebracht in de klassering Inrichting, kan niet duidelijk maken of het gaat om een operatietafel, een keukentafel, een campingtafel ... zodat de klasseringen vermenigvuldigd moeten worden om dit object te klasseren. Er bestaat niet één goede manier om een object te klasseren, het moet vanuit verschillende perspectieven bekeken kunnen worden.

De BIM&CO-klassering

Het platform biedt een aantal klasseringen die voldoen aan de verschillende gebruiken van BIM in verschillende landen (Omniclass, Masterformat, Uniclass).

De BIM&CO-klassering vereenvoudigt de selectie van eigenschappen die aan een object gekoppeld kunnen worden en beheert de instelling van export-IFC's.

Voor elke klasseringsknoop van BIM&CO worden verwachte eigenschappen per domein (thermisch, afmetingen ...) voorgesteld door het platform. De gemeenschap heeft de mogelijkheid om nieuwe eigenschappen voor te stellen voor een bepaalde knoop (zie hoofdstuk Eigenschappen).

Erfenis van eigenschappen?
Als een eigenschap wordt toegewezen of voorgesteld door een klasseringsknoop, krijgen alle objecten in deze knoop of de onderliggende knopen in de klassering deze eigenschap toegewezen of aangeboden tijdens de ontwerpfase.

De andere klasseringen

Sommige softwareprogramma's of projecten of organisaties hebben de klasse van het object volgens verschillende organismen nodig, zoals:

  • Omniclass
  • Uniclass
  • Masterformat