De FABRIKANT-status op het BIM&CO-platform

Bij BIM&CO hebben fabrikanten een specifieke status, waardoor ze officieel erkend worden als fabrikant en toegang hebben tot specifieke functies.

Chez BIM&CO, les fabricants ont un statut particulier qui leur permet d’être reconnus  officiellement comme fabricant et d’accéder à des fonctions spécifique.

Waarom is de officiële erkenning belangrijk

Het platform is open voor publicatie van content die niet altijd van een fabrikant afkomstig is. Voor een gebruiker van de objecten is het belangrijk te weten of de content afkomstig is van een officiële fabrikant of een bijdrager aan het platform die een van uw objecten heeft gemaakt.

Op BIM&CO willen wij fabrikanten aanmoedigen om content te leveren die overeenkomt met de werkelijke behoeften van de gebruikers van het platform. De Fabrikant-status is een belangrijke status die toegang geeft tot specifieke functies en informatie. Deze geeft u met name het recht om samenwerking aan uw objecten toe te staan met gebruikers die hiervoor uw toestemming hebben gekregen.

Een fabrikant heeft beheerstoegang, waardoor hij de functies en toegangsrechten tot zijn content kan beheren en gebruikersgroepen kan vormen. De productpagina's van fabrikanten zijn specifiek en onmiddellijk herkenbaar voor de gebruikers van het platform.

Om de Fabrikant-status te krijgen en op het platform te worden ingeschreven, moet de toekomstige beheerder van de fabrikantpagina's op het platform het formulier invullen en op 'Ik schrijf me in' klikken. De inschrijvingsprocedure vindt in meerdere etappes plaats, om de validatie van de aanvrager mogelijk te maken.

  • Voorinschrijving van de beheerder
  • Ontvangst van een validatie-e-mail op het e-mailadres
  • Afronding van de inschrijving
  • Validatie van de status van de fabrikant door BIM&CO binnen 24 uur
  • Toegang tot het platform

Let op, de rol van de beheerder is belangrijk, hij beheert de ondernemingspagina, ontvangt de meldingen, geeft toestemming enz. Alleen de beheerder heeft toegang tot de bewerking van de pagina. De beheerder moet het recht hebben om voor zijn onderneming op te treden en verplicht zich om de algemene gebruiksvoorwaarden van de site te respecteren.

BIM&CO voert een controle uit om de inschrijving te activeren. Deze procedure stelt ons met name in staat om dubbele inschrijvingen te vermijden en fabrikanten te beschermen tegen eventuele valse inschrijvingen die de fabrikant of de goede naam van het platform zouden kunnen schaden.

Zodra de inschrijving door BIM&CO is gevalideerd, ontvangt u een e-mail ter bevestiging die u toegang heeft tot uw pagina en de verschillende functies van het platform. Vervolgens kunt u uw opties wijzigen door uw profiel te bewerken op de Fabrikantpagina. De knop Profiel bewerken verschijnt slechts op de fabrikantpagina indien u de beheerder van deze fabrikant bent..