Communiceren met de contentontwerpers


Utiliser le contenu de BIM&CO

Samenwerken voor de verbetering van een BIM-object

Voorstellen/suggesties doen

Als u de wijzigingen niet alleen kunt uitvoeren of als de fabrikant geen verrijking heeft toegestaan, kunt u verbeteringen voorstellen door uw suggesties en behoeftes rechtstreeks aan de fabrikant voor te leggen. Als er eigenschappen ontbreken en u de benodigde berekeningen voor het ontwerp van het object hierdoor niet kunt uitvoeren, kunt u deze rechtstreeks aan de fabrikant vragen.

Nieuwe, beter passende geometrieën voorstellen of eigenschappen toevoegen

Een aantal voorbeelden: Ik heb een model gedownload en verbeterd, ik kan het uploaden om het ter beschikking te stellen aan andere gebruikers. Ik heb een technisch object gedownload, waarop onderhoud zal moeten worden uitgevoerd.

Het gedownloade object bevatte geen informatie over de benodigde ruimte voor de onderhoudswerkzaamheden (onderhouds-/toegangszone). U kunt dit toevoegen in de geometrie en uw werk uploaden voor de gemeenschap. Als het een object van een officiële fabrikant betreft, kan deze laatste verrijking verboden hebben. Als hij dit wel heeft toegestaan, wordt hij hierover geïnformeerd en kan uw voorstel in zijn basisobject opnemen.