De ontwerpwizard van BIM&CO


BIM&CO est une plateforme d’accueil gratuite pour la diffusion et  la promotion des données BIM des fabricants, petits et grands, locaux ou mondiaux

De ontwerpwizard van BIM&CO

Content aanmaken vindt plaats met behulp van een ontwerpwizard of voor bepaalde softwareprogramma's, met een gespecialiseerde plug-in die de uploadfuncties automatiseert.

De ontwerpwizard is beschikbaar via het bovenste menu

U kunt drie categorieën objecten ontwerpen:

  • Generieke objecten
  • Officiële objecten van een fabrikant (als u fabrikant bent)
  • Objecten van een fabrikant (zonder certificering)

Volgens uw profiel of uw rechten kan het eerste venster van de wizard u verschillende mogelijkheden bieden.

De wizard presenteert vervolgens 9 stappen voor het ontwerp, deze zijn niet allemaal verplicht en de invoervolgorde is ook niet verplicht.

De eerste stap bestaat uit het geven van een naam aan uw object en het toevoegen van een beschrijving voor de verschillende beheerde talen.

De revisie-index informeert de gebruiker over de door het object ondergane wijzigingen en wordt beheerd door plug-infuncties die updates van het object mogelijk maken.

U kunt hier links toevoegen naar de productpagina's die verband houden met het object.
U kunt vervolgens doorgaan met de volgende etappe door op de pijl of rechtstreeks op het nummer van de etappe van uw keuze te klikken.

Tags invoeren

Het wordt sterk aangeraden om tags in te voeren waarmee de bestemming van uw object beter kan worden bepaald.
Links: Zie Over Objecten/Tags.
Als de tag die u zoekt niet bestaat, kunt u deze maken , hij wordt vervolgens door het platform gemodereerd. Zo wordt het beheer geoptimaliseerd (bijvoorbeeld, verschillende schrijfwijzen) en worden ongeschikte tags verwijderd.

De BIM&CO-klassering kiezen

De keuze van een knooppunt in de BIM&CO-klassering stelt het platform in staat om u de gewoonlijk voor deze klasse gebruikte eigenschappen voor te stellen en de IFC-export van uw object te beheren. Deze eigenschappen en instellingen voor de IFC worden opgeslagen in de database van BIM&CO. Voor de invoeging van de overeenkomstige parameters in het object is Smart Download nodig.

Om een klasse te kiezen, klikt u eenvoudig op de gekozen klasse, zo selecteert u deze. Als u op een andere klasse klikt na de eerste selectie, wordt de eerste selectie vervangen.

Er is maar één klasse mogelijk.
Links: Zie Over objecten/BIM&CO-klassering.

De foto's van het object

Om foto's aan uw object te koppelen, kunt u de foto's selecteren in uw verkenner en ze naar de weergegeven, hiervoor voorziene zone verplaatsen of uw afbeeldingen in uw mappen kiezen door te klikken op. Tijdens het laden wordt een voortgangsbalk weergegeven.
U moet een standaardfoto kiezen. Om een foto te verwijderen, selecteert u de betreffende foto en klikt op de rode knop om hem te verwijderen.

Een model uploaden

LOD

U kunt de LOD van uw object aangeven (LOD 100 tot LOD 500).

Invoeren van eigenschappen

In deze etappe kunt u:

  • De eigenschappen aan uw object koppelen door ze te kiezen in de lijst met voorstellen volgens de klasse van uw object.
  • Nieuwe eigenschappen maken indien de eigenschappen die u zoekt niet in de lijst voorkomen.
  • Uw eigenschappen beschrijven in andere talen, zodat uw object in verschillende landen gebruikt kan worden.
  • Uw nieuwe eigenschappen delen met uw werkgroep.
  • Het gebruik van de eigenschappen door de gemeenschap voorstellen.

Hier voert u de eigenschappen in die u aan uw object wilt koppelen. Ze zijn per domein gerangschikt, voor meer duidelijkheid. Deze eigenschappen worden opgeslagen in de database van het platform en in het object ingevoegd met behulp van Smart Download.

De BIM&CO-eigenschappen zijn een collectie standaardeigenschappen die zijn verzameld om het gebruik ervan te bevorderen en de compatibiliteit van de gegevens in een digitale maquette te versnellen.

Als de eigenschappen die u in uw object wilt invoegen niet in de voorgestelde lijst voorkopen, kunt u ze bepalen. Als u een gebruikerseigenschap bepaalt, hebt u de keuze om deze te delen binnen uw groep en aan de gemeenschap te presenteren, die kan besluiten om deze toe te voegen aan het BIM&CO-referentiekader.

De selectiepagina voor eigenschappen bestaat uit 2 zones:?

Een zone voor de keuze van door het platform voorgestelde eigenschappen, Een zone voor selectie of het bepalen van gebruikerseigenschappen. Volgens de klasse van uw object in de BIM&CO-klassering, stelt het platform een bepaald aantal door het platform geselecteerde eigenschappen voor. Deze komen overeen met genormaliseerde eigenschappen (IFC, lokale of internationale normen ...) of gebruikseigenschappen (eigenschappen die vereist zijn door de standaard sectorsoftware ...).

U kunt kiezen voor invoeging van (een gedeelte van) deze eigenschappen of geen ervan.

De varianten of het type: Sommige eigenschappen zijn afhankelijk van het type van het object, dat wil zeggend dat ze veranderen met de referentie van uw object. Voor deze eigenschappen moet u het selectievakje 'Variant?' aankruisen. De waarden van deze eigenschappen voor de verschillende types van het object worden vervolgens bij de volgende etappe ingevoerd.

Een gebruikerseigenschap maken

Keuze van het domein:
U moet een domein kiezen waarin u uw eigenschap wilt plaatsen. U kunt een domein van het platform gebruiken of een domein dat u of uw groep hebben gemaakt of hier kunnen maken.

Samenwerken om de eigenschappen van objecten te normaliseren

In dit stadium heeft u de mogelijkheid om uw eigenschap aan de gemeenschap te presenteren en te laten toevoegen aan het BIM&CO-referentiekader. U moet hier zoveel mogelijk informatie verstrekken, zodat de specialisten van het platform de pertinentie van de toevoeging kunnen beoordelen. Indien nodig wordt een discussie gestart rond deze eigenschap om de mening van de specialisten uit de gemeenschap te vragen.

Entering properties for different types

Invoer in Excel: U kunt Excel gebruiken om de invoer van uw gegevens te vereenvoudigen. Hiertoe klikt u op 'Uitvoer naar Excel' om een Excel-pagina te openen met de velden die overeenkomen met uw eigenschappen. U kunt vervolgens de gegevens

Samenwerken voor ontwerp van een object: bepalen van de rechten

Het BiIM&CO-platform biedt vele samenwerkingsmogelijkheden en met name de mogelijkheid om met meerdere mensen een het ontwerp van een object te werken.

Om te kunnen samenwerken aan het ontwerp van een object, moet u de leden van het ontwerpteam aanwijzen en de rechten voor elk lid bepalen.?