BIM&CO en IFC


Créez et publiez vos objets et de données pour le BIM

Het BIM&CO-platform bevordert het gebruik van de IFC en moedigt het aan. Alle IFC-eigenschappen zijn opgenomen in het BIM&CO-platform

De objecten van het platform die zijn ingevoegd in een digitale maquette, moeten correct kunnen worden uitgevoerd op IFC-formaat, onafhankelijk van de gebruikte software.

Het invoegingscommando Smart Download verzorgt de integratie van de velden IFCExportType en IFCExportAs en de IFCProperties.  De ontwerper van content moet de door het platform voorgestelde regels navolgen om ervoor te zorgen dat de objecten correct geëxporteerd worden.