Groepen, privéruimtes


Créez et publiez vos objets et de données pour le BIM

De BIM&CO-groepen vormen een belangrijk element op het BIM&CO-platform

Alle functies van het platform zijn beschikbaar in het kader van privéruimtes die Groepen genoemd worden. Hierin kunnen gebruikers samen content produceren of gebruiken of specifieke domeinen en eigenschappen vaststellen voor het gebruik ervan. Alle collaboratieve functies zijn beschikbaar in het kader van een groep (samen ontwerpen, discussies ...).

De door de groep geproduceerde content is slechts beschikbaar en zichtbaar voor de betreffende groep. Vervolgens kan deze eenvoudig gepubliceerd worden door de beheerder van de groep.

Een groep of privéruimte op BIM&CO wordt gevormd door gebruikers die zijn uitgenodigd door de verantwoordelijke of beheerder van de groep. Ze kunnen dezelfde objecten bewerken binnen de grenzen van de rechten die aan elke gebruikers zijn toegewezen.

Als u in een privéruimte navigeert, is de band met de zoekbalk gepersonaliseerd en verschijnt de naam van de groep links. U kunt op elk moment teruggaan naar de openbare ruimte door te klikken op de knop Home BIM&CO bovenaan links.

Hoe maakt u een groep

De samensteller van de groep klikt op 'Mijn groepen' in het vervolgkeuzemenu Gebruiker. Nadat de groep een naam heeft gekregen en een thema is beschreven, kiest u de leden van uw groep. Alle toekomstige leden van de groep moeten zijn ingeschreven op BIM&CO. De grondlegger van de groep is automatisch de beheerder van de groep en kan andere beheerders benoemen.

De functies van een groep

Sommige functies zijn alleen beschikbaar voor de beheerder van een groep:

  • Leden toevoegen en hun rechten bepalen
  • De naam en het doel van de groep bepalen
  • De groep verwijderen

Deel uitmaken van meerdere groepen: u kunt net zoveel groepen maken en deel uitmaken van zoveel groepen als u wilt (volgens de rechten van uw abonnement).

U kunt een object ontwerpen en publiceren voor meerdere groepen (zie de etappe 'Publicatie' van de objectenbewerker

Een groep kan gebruikt worden binnen een BIM-project om specifieke objecten te verspreiden