Open Properties Management System


Créez et publiez vos objets et de données pour le BIM

Om zijn bijdrage te leveren aan het oplossen van deze problematiek, biedt BIM&CO een open beheerssysteem voor eigenschappen

Het BIM&CO-platform legt geen eigendomsgegevens op, maar stelt voor en/of suggereert het gebruik van genormaliseerde eigenschappen afkomstig uit internationale of plaatselijke normen, wat de normalisering van eigenschappen in projecten en de compatibiliteit met verschillende software op de markt zal bevorderen.

De voornaamste kenmerken van dit systeem

  • De gegevens zijn opgeslagen in de database en niet in de geometrische modellen
  • Het platform verzamelt de standaardeigenschappen van verschillende normen of internationale gebruiken door een enkele eigenschap aan te bieden indien deze in verschillende referentiekaders bestaat
  • Elke eigenschap afkomstig uit deze collectie bezit een unieke identificatie (Property Code) die het meertalige beheer ervan mogelijk maakt
  • De eigenschappen worden op domein gesorteerd (thermisch, akoestisch, elektrisch ...) voor eenvoudiger gebruik en identificatie van de eigenschappen
  • Nieuwe domeinen en eigenschappen kunnen door de gemeenschap worden voorgesteld
  • Volgens de klasse van het object die gekozen is in de BIM&CO-klassering, worden de eigenschappen die verbonden zijn aan deze klasse automatisch voorgesteld bij het ontwerp van dit object
  • De gegevens worden in de parameters van het object geplaatst op het moment dat dit wordt ingevoegd in de digitale maquette, dankzij de functie Smart Download
  • Alle IFC-eigenschappen zijn verwerkt om de correcte export in IFC-formaat mogelijk te maken van de objecten van het platform die in een digitale maquette zijn ingevoegd
  • API en Web Services geven uitgevers van software toegang hiertoe

Volgens de gebruikte BIM-software of in het algemeen, volgens een geïdentificeerd BIM-proces, kan het platform een verbinding leggen tussen de behoeften van de software of het proces en de beschikbare eigenschappen, zodat alle objecten op het platform onderling compatibel worden.

Een collaboratieve methode - User Defined eigenschappen

Wat gebeurt er als een eigenschap niet op het platform beschikbaar is?
Als een eigenschap niet beschikbaar is, heeft de gebruiker de mogelijkheid om zijn eigen eigenschap te maken. Bovendien, als deze eigenschap een bekend referentiekader of gebruik heeft, kan de gebruiker voorstellen dat deze wordt aangenomen door de BIM&CO-gemeenschap en officieel wordt opgenomen in het platform. Na validatie wordt deze eigenschap vervolgens beschikbaar voor alle gebruikers, waardoor een feitelijke normalisering wordt bevorderd.

Eigenschappen bepalen voor privégebruik
BIM&CO maakt het ook mogelijk om een serie eigenschappen voor privégebruik te bepalen. Binnen een werkgroep kan een beheerder van een groep een serie eigenschappen samenstellen die uitsluitend door de leden van deze groep worden gezien en gebruikt.

Een meegroeisysteem

BOM ontwikkelt zich voortdurend, de behoeften veranderen, het BIM&CO-platform stelt u in staat om eigenschappen toe te voegen aan objecten volgens de vraag van uw klanten door de tijd heen. Als de toe te voegen eigenschappen niet bestaan op het platform, kan de gebruiker ze in een paar minuten toevoegen aan het privé- of openbare referentiekader.

De integratie van de internationale normen om de eigenschappen te bepalen

BIM&CO integreert en verrijkt zich met internationale normen die werken aan de normalisering van de benodigde eigenschappen voor een bepaald domein. De norm ISO 16757 heeft bijvoorbeeld de benodigde eigenschappen bepaald voor objecten van het type ventilatie, airconditioning en verwarming (HVAC).

Citaat uit de inleiding van de norm: ISO 16757-1 2015

… There are many manufacturers, who provide products to certain sectors of building services (such as heating, ventilation, air conditioning, sanitary). Others provide only certain product groups (radiators, heaters, air condition equipment, air pipes, valves, devices).
Classical catalogues provide product data in tables and show the design algorithms in diagrams and design rules. In addition to the technical properties required for functional design and calculation (e.g. in the form of curve diagrams), such catalogues also contain the geometry data needed for dimensional design and construction (e.g. in the form of dimensional drawings with port details) and the descriptive objects serving for visualization (such as photos, video sequences, or acoustical sequences).
Additionally, nearly all big manufacturers provide their own software (mostly for free) as electronic catalogues to select, to design, and to calculate their products.
Unfortunately, none of these software solutions meets all the requirements of the planner. Needless to say, that each program contains only the product range of its manufacturer. So it is not possible to perform a continuous planning of the plant with products of different manufacturers.

Thus, it is desirable to provide engineering applications which are independent from the manufacturers. The next problem is that data files from different manufacturers — if available at all — are organized in different data formats, structures, and terminologies.
Independent CAD-systems and calculation software need to get data and algorithms in a uniform way. Only if product data and algorithms are automatically available, the calculation and simulation of a complete HVAC plant is possible.
Software providers cannot afford to provide all data from all product manufacturers in the format required by their system. Also, product manufacturers cannot provide current information about their products in the formats of all potential software systems. Thus, we have a typical situation where standardization is required to improve the exchange of information between business partners.
Within single product groups (e.g. radiators), national initiatives to standardize exchange formats have already been conducted. But there is a lack of unification of existing formats across all product groups.
Required is a uniform, internationally standardised definition for product catalogue data interchange.
Such a definition eliminates the need to manage different data formats and to use different software systems to deal with products of different manufacturers, and this leads to a significant reduction of costs for manufacturers and users. Integrating this data into BIM-systems (Building Information Modelling) allows data interchange between IT systems. In addition, to the benefit for planning, there will be an amount of advantages for other software solutions, e.g. facility management and life cycle management.
This International Standard offers for the first time an interface which allows the uniform handling of data about technical, commercial, maintenance, service, as well as geometry, images, video, and text information.