Over de eigenschappen


Créez et publiez vos objets et de données pour le BIM

Buiten de grafische weergaven is het doel van BIM&CO ook om op het juiste moment in het stadium van het project te kunnen beschikken over de eigenschappen van objecten

Deze gegevens zullen bijvoorbeeld nodig zijn voor de identificatie, de berekening of de exploitatie ervan.

De gegevens die gewoonlijk door de fabrikanten worden geleverd, zijn vaak beschikbaar maar in formaten die net zo talrijk zijn als de fabrikanten, en variëren van waarden in Excel-tabellen tot een volledige catalogus in pdf-formaat met alle informatie maar zonder voldoende structuur voor gebruik door een toepassing.

Normalisering is onmisbaar om ervoor te zorgen dat alle spelers op het gebied van BIM wereldwijd op homogene en gestructureerde manier kunnen beschikken over de gegevens van de objecten. Al jarenlang trachten vele bewegingen aan deze behoefte te beantwoorden en het werk van de wereldwijde organisatie BuildingSmart met de IFC is ongetwijfeld het meest geslaagd op dit gebied. Het is echter niet volledig, en in alle landen werken verenigingen, fabrikantenverenigingen, openbare of normgevende organismen per sector aan de normalisering van de eigenschappen van objecten.

De komst van BIM heeft de behoefte aan gestructureerde uitwisseling versneld en geavanceerde oplossingen voor BIM-processen als COBie hebben het daglicht gezien.

Construction Operations Building Information Exchange (COBie)

COBie is a data format for the publication of a subset of building model information focused on delivering building information not geometric modeling. It is closely associated with building information modeling (BIM) approaches to design, construction and management of built assets, and was devised by Bill East of the United States Army Corps of Engineers, who authored a pilot standard in June 2007.
COBie helps capture and record important project data at the point of origin, including equipment lists, product data sheets, warranties, spare parts lists, and preventive maintenance schedules. This information is essential to support operations, maintenance and asset management once the built asset is in service (en.wikipedia.org/wiki/COBie).


Buiten deze organisaties hebben ook software-uitgevers bijzonder drijvend en structurerend werk geleverd, en soms zelf databases van fabrikanten aangelegd of de fabrikanten om volgens hun specificaties geformatteerde gegevens gevraagd.

IBM-objecten moeten informatie bezitten die kan voldoen aan vele eisen en die in verschillende talen moeten bestaan. De gegevens zijn afkomstig uit verschillende, niet compatibele bronnen.

Dit bijzonder complexe geheel geeft vele spelers en fabrikanten het gevoel geheel verloren te zijn.