De verschillende objecttypes


Les différents types d’objets

Objecten van Fabrikanten en Generieke objecten

Een generiek object is een object dat een object uit de werkelijke wereld voorstelt of waarvoor nog niet besloten is wie de fabrikant zal zijn. In het begin van de ontwikkeling van een digitale maquette, komt vaak voor dat de auteur nog niet weet welk fabrikant gekozen zal worden. In dit geval wordt een generiek object gebruik dat later kan worden vervangen (of geüpdatet) door een object van een fabrikant.
Net als het object van een fabrikant, kan een generiek object ook eigenschappen bezitten die in de eerste fasen van de ontwikkeling van de maquette dienst zullen doen.?

Officiële fabrikant en fabrikant

Dit is een bijzonder belangrijke onderscheiding op het platform.
Een officiële fabrikant publiceert zelf zijn gegevens op het platform, met zijn interne teams of met behulp van een Content Partner. De gegevens zijn dus de officiële gegevens van de fabrikant, hij is aansprakelijk voor deze gegevens in dezelfde mate waarin hij aansprakelijke is als hij een papieren of digitale catalogus aan zijn klanten stuurt.

Als een gebruiker een object van een fabrikant nodig heeft dat niet op het platform vertegenwoordigd is, ontwerpt hij het en heeft de mogelijkheid om het op het platform te uploaden en aan de gemeenschap te presenteren. Dit is geen officieel object van een fabrikant, de fabrikant is er niet aansprakelijk voor en de toekomstige gebruiker die deze regel kent moet het object zelf controleren. De gebruiker heeft bovendien de mogelijkheid om de fabrikant te informeren dat dit object gemaakt is. Deze laatste kan het vervolgens verifiëren, aanvullen en toevoegen aan zijn officiële objecten.